18.10.16

ՀՀ գետային ցանցը

Դասի հղումը


 1. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել հետևյալ գետերը.
  Ախուրյան, Քասախ, Հրազդան, Արփա, Որոտան, Ողջի, Փամբակ, Ձորագետ, Դեբետ, Ասղտև:
 2. Ինչու՞ ՀՀ գետերը նավարկելի չեն:
 3. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի ՀՀ գետային ցանցը:


08.10.16

Հարավային Եվրոպա

Դասի հղումը


 1. Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:
 2. Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը
 3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները: 

04.10.16

ՀՀ օգտակար հանածոները

Դասի հղումը 1. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ՀՀ մետաղական հանքերը (Պղինձ, մոլիբդեն, ոսկի)
 2. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ՀՀ ոչ մետաղական հանքերը (տուֆ, գրանիտ, բազալտ, կերակրի աղ, հանքային ջրեր): 

01.10.16

Ֆրանիսա

Դասի հղումը


 1. Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը: 
 2. Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները
 3. Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:
 4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: 

27.09.16

Հայկական Լեռնաշխարհի ռելիեֆը

Դասի հղումըՈւրվագծային քարտեզի վրա նշել հետևյալ լեռնագագաթները, գործող հրաբուխները և լեռնաշղթաները

 • Լեռնագագաթներ-Արարատ, Սիփան, Սավալան, Ջիլո, Արագած
 • Գործող հրաբուխներ-Նեյմրութ, Թոնդրակ
 • Լեռնաշղթաներ-Արլ. Տավրոս, Արլ. Պոնտոս, Փոքր Կովկաս, Վասպուրական, Կորդված